Kategorie
Kategoria 1

Realizujemy ambitne projekty naukowe

W pilotażowej edycji Programu Rozwoju Kompetencji zorganizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dotację otrzymały dwa granty zgłoszone przez WSIiZ.

Realizujemy ambitne projekty naukowe

W pilotażowej edycji Programu Rozwoju Kompetencji zorganizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dotację otrzymały dwa granty zgłoszone przez WSIiZ. Dzięki obu projektom studenci wybranych kierunków uczyli się podejmowania decyzji biznesowych w oparciu o symulator biznesowy MarketPlace, korzystali z dodatkowych lekcji języka angielskiego oraz brali udział w specjalistycznych warsztatach. Wartość projektów wyniosła 1,5 mln złotych, z 235 projektów pozytywną ocenę otrzymało zaledwie 48 wniosków, w tym dwa zgłoszone przez naszą Uczelnię.

Finansowanie w konkursach Narodowego Centrum Nauki otrzymały projekty kierowane przez prof. Pawła Chmielnickiego, prof. Tomasza Mickiewicza i prof. Bogdana Wilamowskiego, przy czym projekt pt. Inteligentne nieliniowe systemy o płytkich i głębokich architekturach, przygotowany pod kierownictwem prof. Bogdana Wilamowskiego, znalazł się na 1. miejscu listy rankingowej projektów zakwalifikowanych do finansowania w panelu informatyka i technologie informacyjne.

W konkursie realizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego finansowanie uzyskały dwa projekty studentów WSIiZ: pierwszy dotyczył aplikacji mobilnej pozwalającej na edukację dzieci i rodziców w zakresie bezpiecznych zachowań, natomiast drugi był związany z monitorowaniem rezerwatów przyrody i eliminacją zagrożeń kłusowniczych. W skali kraju nagrodzono studentów z trzynastu uczelni. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie była jedyną na Podkarpaciu i zarazem jedyną uczelnią niepubliczną w Polsce, której studenci znaleźli się w gronie laureatów konkursu.