Kategorie
Kategoria 2

WSIiZ najbardziej innowacyjną uczelnią w Polsce

W rankingu „Perspektyw” i „Rzeczypospolitej” WSIiZ zajęła 1. miejsce w Polsce wśród uczelni niepublicznych z uprawnieniami magisterskimi.

WSIiZ najbardziej innowacyjną uczelnią w Polsce

W rankingu „Perspektyw” i „Rzeczypospolitej” Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zajęła 1. miejsce w Polsce wśród uczelni niepublicznych z uprawnieniami magisterskimi. Uczelnia zajęła też 1. lokatę wśród wszystkich prywatnych szkół wyższych w Polsce południowo-wschodniej. W zestawieniu wszystkich uczelni niepublicznych w Polsce WSIiZ zajęła 7. lokatę. WSIiZ była w ścisłej czołówce w kategorii umiędzynarodowienie, a w kluczowej dla szkolnictwa wyższego i gospodarki kategorii innowacyjność zajęła 1. miejsce w Polsce, i to z bardzo wyraźną przewagą nad innymi.

W II edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji, realizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, WSIiZ uzyskała certyfikat Uczelnia Liderów. Przyznawany jest on szkołom wyższym łączącym najwyższą jakość kształcenia z edukacją praktyczną, dostosowaną do wymogów gospodarki i rynku pracy. Ponadto, w związku z uzyskaniem maksymalnej liczby punktów przez WSIiZ, Uczelnia zdobyła najbardziej prestiżowe wyróżnienie konkursu – PRIMUS.

W rankingu niepublicznych uczelni zawodowych 2012 miesięcznika „Perspektywy”, w którym uwzględniono wszystkie istniejące w Polsce 298 uczelni niepublicznych z uprawnieniami I i II stopnia, WSIiZ uplasowała się na bardzo wysokich pozycjach w poszczególnych kategoriach: Studenci cudzoziemcy – 1. miejsce; studenci cudzoziemcy studiujący w języku polskim – 1. miejsce; wymiana studencka – studenci wyjeżdżający – 2. miejsce; wymiana studencka – studenci przyjeżdżający – 10. miejsce; liczba słuchaczy studiów podyplomowych – 2. miejsce; liczba studentów otrzymujących stypendia – 4. miejsce.