Kategorie
Kategoria 2

WSIiZ najlepszą uczelnią niepubliczną w południowo-wschodniej Polsce

WSIiZ najlepszą uczelnią niepubliczną w południowo-wschodniej Polsce

W rankingu tygodnika „Wprost” Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie WSIiZ okazała się najlepszą uczelnią niepubliczną na Podkarpaciu, w zestawieniu ogólnopolskim zajęła 6. lokatę.

W rankingu niepublicznych uczelni magisterskich „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw” WSIiZ była najlepszą niepubliczną uczelnią magisterską w południowo-wschodniej Polsce oraz jedną z sześciu najlepszych uczelni w kraju. W tej drugiej klasyfikacji WSIiZ wyprzedziły jedynie uczelnie warszawskie. Potwierdzeniem pozycji lidera wśród uczelni o klasie międzynarodowej było 2. miejsce w tym rankingu, w kategorii umiędzynarodowienie. Za uprawnienia magisterskie i publikacje WSIiZ uplasowała się na 3. miejscu w rankingu, a pod względem bazy dydaktycznej Uczelnia również zajęła 3 pozycję, uzyskując 97,55 punktów na 100 możliwych.

WSIiZ jako jedyna z Podkarpacia została sklasyfikowana w rankingu Home&Market. Uczelnia w kategorii „Możliwości kształcenia” zajęła 2. miejsce. Maksymalną ilość punktów WSIiZ zdobyła w kategoriach: możliwości odbywania praktyk kierunkowych poza szkołą, systemy stypendialne, koła naukowe, certyfikaty oraz studia podyplomowe. W rankingu wyższych niepublicznych szkół zawodowych2011 miesięcznika „Perspektywy”, w którym uwzględniono wszystkie istniejące w Polsce 318 uczelni niepublicznych, WSIiZ zajęła miejsca: studenci obcokrajowcy – 1. miejsce, obcokrajowcy studiujący w j. polskim – 4. miejsce, programy studiów w j. obcych 2011 – 4. miejsce, liczba studentów na studiach magisterskich, domy studenckie – 5. miejsce.