Kategorie
Kategoria 1

Powstaje Social Communication. Online Journal

Social Communication. Online Journal to czasopismo elektroniczne o współczesnych wyzwaniach dziennikarstwa i mediów masowych.

Powstaje Social Communication. Online Journal

Social Communication. Online Journal to czasopismo elektroniczne o współczesnych wyzwaniach dziennikarstwa i mediów masowych, public relations, komunikacji marketingowe, wizualnej, komunikowaniu publicznym i politycznym oraz kulturze masowej. Redaktorem naczelnym pozostaje do dziś dr hab. Sławomir Gawroński, prof. WSIiZ. W latach 2015-2018 za artykuły opublikowane w czasopiśmie autorzy otrzymywali  5 pkt, a od 2019 roku 20 pkt MNiSW. W latach 2019-2020 czasopismo zostało objęte ministerialnym programem wsparcia dla czasopism.