Kategorie
Kategoria 2

Polski Nobel i „Aurea Praxis”

Niezależni eksperci doceniają działalność naukową pracowników WSIiZ i przyznają im prestiżowe nagrody.

Polski Nobel i „Aurea Praxis”

  • Prof. dr hab. Jan Woleński otrzymał prestiżową nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, nazywaną „polskim Noblem”. Rada Fundacji wyróżniła prof. Woleńskiego za osiągnięcia w obszarze nauk humanistycznych i społecznych, a w szczególności za wszechstronną analizę prac szkoły lwowsko-warszawskiej i wprowadzenie jej dokonań do międzynarodowego dyskursu współczesnej filozofii.
  • Podczas Międzynarodowej Konferencji Federated Conference on Computer Science and Information System (FedCSIS), prof. dr hab. inż. Zdzisław Hippe, pracownik WSIiZ, został wyróżniony specjalną nagrodą wrocławskiego środowiska informatyków za całokształt działalności naukowej.
  • Dr inż. Arkadiusz Lewicki, jako jedyny przedstawiciel uczelni niepublicznej, znalazł się w gronie 30 powołanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego brokerów innowacji, których zadaniem miała być poprawa relacji nauki z biznesem i zwiększenie efektywności procesu komercjalizacji wyników badań naukowych.
  • Kapitała Certyfikacyjna programu „Uczelnia Liderów” przyznała Rektorowi WSIiZ, prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeuszowi Pomiankowi – najważniejsze wyróżnienie w konkursie „Aurea Praxis” za osobiste zaangażowanie na rzecz rozwoju i promowania w swoich uczelniach idei edukacji dla rynku pracy.