Kategorie
Kategoria 2

Niż demograficzny nie narusza stabilnej pozycji WSIiZ

Pomimo znacznego spadku liczby maturzystów, trzeci rok z rzędu rekrutacja we WSIiZ utrzymała się na podobnym poziomie.

Niż demograficzny nie narusza stabilnej pozycji WSIiZ

Pomimo znacznego spadku liczby maturzystów, trzeci rok z rzędu rekrutacja we WSIiZ utrzymała się na podobnym poziomie. W roku akademickim 2012/2013 studia podjęło 9479 osób, w tym ponad 2,5 tys. studentów pierwszego roku. Kształcenia realizowane były na 4 wydziałach i 14 kierunkach studiów (w tym 6 magisterskich) studiów pierwszego i drugiego stopnia, na ścieżkach polsko i anglojęzycznych.