Kategorie
Kategoria 1

Powstaje kolejne czasopismo naukowe o zasięgu międzynarodowym – Studia Humana

W czasopiśmie publikowane są w nim artykuły, których tematyka skupiona jest na filozofii, ekonomii politycznej, naukach politycznych i socjologii, teorii komunikowania i podejmowania decyzji.

Powstaje kolejne czasopismo naukowe o zasięgu międzynarodowym – Studia Humana

Czasopismo Studia Humana w formie elektronicznej ukazuje się kwartalnie od 2012 roku. Publikowane są w nim artykuły, których tematyka skupiona jest na filozofii, ekonomii politycznej, naukach politycznych i socjologii, teorii komunikowania i podejmowania decyzji. Redaktorem naczelnym jest wybitny naukowiec prof. dr hab. Jan Woleński, profesor honorowy WSIiZ. W latach 2015-2018 za artykuły opublikowane w czasopiśmie autorzy otrzymywali  7 pkt, a od 2019 20 pkt MNiSW. W latach 2019-2020 czasopismo zostało objęte ministerialnym programem wsparcia dla czasopism.

Zobacz stronę internetową czasopisma