Kategorie
Kategoria 2

Najlepsze firmy polskie i światowe są partnerami strategicznymi naszych kierunków

Dbając o zgodność kształcenia z potrzebami rynku pracy, podpisaliśmy szereg umów z firmami o ustanowieniu partnerstwa strategicznego dla poszczególnych kierunków studiów.

Najlepsze firmy polskie i światowe są partnerami strategicznymi naszych kierunków

Dbając o zgodność kształcenia z potrzebami rynku pracy, podpisaliśmy szereg umów z firmami zewnętrznymi o ustanowieniu partnerstwa strategicznego dla poszczególnych kierunków studiów. Dzięki temu przedsiębiorcy zyskali wpływ na kształtowanie pożądanej sylwetki absolwenta danego kierunku studiów, natomiast studenci znajdowali się pod stałym mecenatem firm specjalizujących się w danej dziedzinie. Wśród partnerów we WSIiZ znalazły się m.in.: Deloitte Advisory Sp. z o.o., Pearson Central Europe Sp. z o.o., BorgWarner, Lufthansa, Polska Agencja Prasowa, Cisco, PGS Software, Izba Przemysłowo-Handlowa w Rzeszowie, Pratt & Whitney Rzeszów S.A., Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Ideo Sp. z o.o., PGS Software S.A., Infinite Sp. z o.o., Olimp Laboratories Sp. z o.o., Bielenda Kosmetyki Naturalne sp. z o.o., Ziaja Ltd Zakład Produkcji Leków sp. z o.o.

W 2012 roku Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie podpisała umowę o współpracy z Grupą Santander, dzięki czemu studenci zyskali szansę na zatrudnienie w jednej z największych grup finansowych w Polsce. Uruchomiliśmy również Akademię Przedsiębiorczego Studenta Santander, której głównym celem było stymulowanie przedsiębiorczości akademickiej oraz aktywizacja zawodowa studentów na rzecz zatrudnienia.

Zrealizowaliśmy ogólnopolski program edukacji ekonomicznej pn. „Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy” (EUD). Inicjatywie, prowadzonej przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych we współpracy z Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (WSIiZ była lokalnym patronem przedsięwzięcia), patronował Narodowy Bank Polski, a Minister Edukacji Narodowej pełnił nad przedsięwzięciem patronat honorowy. Ideą programu było zachęcenie dzieci w wieku 11 i 12 lat do rozwijania umiejętności samodzielnego przyswajania wiedzy wykraczającej poza wymogi szkolne, efektywnego zarządzania własnym czasem oraz świadomego planowania i konsekwentnej realizacji przyjętych celów.