Kategorie
Kategoria 2

Zacieśniamy współpracę ze szkołami – rusza program klas patronackich

W ramach współpracy Uczelnia zagwarantowała szkołom średnim m.in. doradztwo w zakresie programu nauczania i możliwość odbycia zajęć praktycznych w Centrum Edukacji Międzynarodowej.

Zacieśniamy współpracę ze szkołami – rusza program klas patronackich

W ramach współpracy Uczelnia zagwarantowała szkołom średnim doradztwo w zakresie programu nauczania klas patronackich i możliwość odbycia zajęć praktycznych w Centrum Edukacji Międzynarodowej w Kielnarowej, a uczniowie mieli możliwość udziału w wybranych wykładach i warsztatach w siedzibie uczelni. Początkowo z programu korzystało 17 szkół, w kolejnych latach zainteresowanych placówek przybywało; w roku 2019 objęliśmy patronatem 90 klas (w większości klasy maturalne).