Kategorie
Kategoria 2

Inauguracja działalności jednostek wspierających nowe biznesy

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości oraz Centrum Transferu Technologii – to trzy nowe jednostki, które powołała do istnienia WSIiZ.

Inauguracja działalności jednostek wspierających nowe biznesy

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości oraz Centrum Transferu Technologii – to trzy nowe jednostki, które powołała do istnienia Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Powołane jednostki kontynuowały działania funkcjonującego od 2008 r. Centrum Transferu Innowacji i Przedsiębiorczości. Głównym celem ich działalności była pomoc studentom i przedsiębiorcom w zakładaniu i prowadzeniu własnej firmy. Inauguracja działalności nowych jednostek odbyła się w dniu 10 grudnia 2014 r. w ramach konferencji  „Wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki”.