Kategorie
Kategoria 2

Pierwsi stypendyści unikatowego programu stypendialnego „School of Leaders”

Nasz nowy program stypendialny „School of Leaders” wspiera najzdolniejszych studentów w rozwoju naukowym oraz kształtuje w nich postawy liderskie i obywatelskie.

Pierwsi stypendyści unikatowego programu stypendialnego „School of Leaders”

Nasz nowy program stypendialny „School of Leaders” (SoL) wspiera najzdolniejszych studentów w rozwoju naukowym oraz kształtuje w nich postawy liderskie i obywatelskie. W 2018 roku 22 studentów (ścieżek polsko- i anglojęzycznych) zyskało możliwość korzystania z indywidualnej opieki pracownika naukowego (tutora), bezpłatnych konsultacji ze specjalistami Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości WSIiZ oraz z przedstawicielami biznesu. Studenci należący do SoL otrzymali stypendium w wysokości 100% wartości czesnego. Program stypendialny realizujemy we współpracy z Santander Universidades.