Kategorie
Kategoria 2

Nasi naukowcy współpracują z firmami i komercjalizują swoje badania

Nasi naukowcy współpracują z firmami i komercjalizują swoje badania

Zatrudnieni we WSIiZ naukowcy intensywnie współpracowali z firmami działającymi w branżach: informatyka (sztuczna inteligencja, sieci), w tym bioinformatyka, biologia medyczna, kosmetologia, a także wzornictwo przemysłowe, grafika komputerowa, finanse, ekonomia rynku pracy, środowisko regulacyjne czy nowe media.

Przykłady transferu wyników badan w roku akademickim 2017/2018:

  • zespół badawczy pod kierownictwem dr. inż. Leszka Gajeckiego z Katedry Zastosowań Systemów Informatycznych Wydziału Informatyki Stosowanej WSIiZ wraz z Poznańskim Centrum Superkompu­terowo-Sieciowym współrealizował projekt badawczo-rozwojowy firmy Haxon Telecom pt. Platforma usługowa IVA wirtualnych agentów głosowych do automatyzacji pracy awaryjnych infolinii zgłosze­niowych. Badania realizowane przez naukowców z WSIIZ miały na celu poprawę jakości rozpoznawa­nia mowy najnowszymi technikami obliczeniowymi. Projekt uzyskał wsparcie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ma­zowieckiego na lata 2014–2020;
  • na Wydziale Medycznym WSIiZ powołano Centrum Wdrożeniowo-Usługowe (CWU), którego celem jest implementacja wyników badań pracowników Katedry Kosmetologii w tworzeniu innowacyjnych dermokosmetyków cechujących się wysoką, prozdrowotną aktywnością biologiczną. CWU oferuje także szereg usług związanych z opracowywaniem i wdrażaniem produktów kosmetycz­nych oraz nadzorem merytorycznym nad prowadzeniem ich dokumentacji. Już po kilku miesiącach działalności CWU może pochwalić się szerokim portfolio partnerów biznesowych, nie tylko z Polski, ale także m.in. z Hongkongu i Kazachstanu.