Kategorie
Kategoria 2

Dzięki WSIiZ podkarpackie szkoły są bardziej innowacyjne. W czasie zajęć uczniowie wykorzystują gry dydaktyczne oraz uczą się programowania

W ramach projektów realizowanych przez WSIiZ wsparciem zostało objętych ponad 5,5 tys. uczniów szkół podstawowych.

Dzięki WSIiZ podkarpackie szkoły są bardziej innowacyjne. W czasie zajęć uczniowie wykorzystują gry dydaktyczne oraz uczą się programowania

W ramach projektu „Programista z klasą”, finansowanego z programu Polska Cyfrowa, blisko 4000 uczniów szkół podstawowych oraz prawie 400 nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego dowiedziało się, czym jest i jak wykorzystywać programowanie wizualne w dydaktyce. Uczelnia przeprowadziła cykl szkoleń, przekazała sprzęt multimedialny, materiały dydaktyczne oraz gry planszowe. Podobne wsparcie otrzymało ponad 1500 uczniów i nauczycieli z 14 podkarpackich szkół w ramach projektu „Omnibus”, finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Uczelnia od kilku lat prowadzi też cieszącą się dużym zainteresowaniem inicjatywę edukacyjną dla dzieci i młodzieży pod nazwą „Regionalna Akademia Inspiracji”.

Zobacz stronę Projekt „Programista z klasą”

Czytaj artykuł: Projekt „Programista z klasą”