Kategorie
Kategoria 2

Wzorcowa baza dydaktyczna i świetna współpraca z biznesem – takie są wnioski z oceny ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Ocenę PKA potwierdzają również wyniki krajowych i międzynarodowych rankingów.

Wzorcowa baza dydaktyczna i świetna współpraca z biznesem – takie są wnioski z oceny ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej

W 2015 roku Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadziła ocenę kierunku informatyka (studia I i II stopnia) oraz logistyka (studia I stopnia). Obydwa kierunki otrzymały ocenę pozytywną. W przypadku kierunku informatyka za wzorcową została uznana infrastruktura dydaktyczna, z kolei w przypadku kierunku logistyka Komisja zwróciła uwagę na świetną współpracę uczelni ze światem biznesu oraz na możliwość zdobywania przez studentów międzynarodowych certyfikatów. Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależną instytucją, działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. Jej ocena decyduje o uprawnieniach do prowadzenia studiów na danym kierunku.

Niezależnie od oceny Komisji, WSIiZ została uwzględniona w następujących rankingach:

  • w rankingu U-Multirank 2015 Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie znalazła się w czołówce najlepszych uczelni w Polsce. Najwyższe noty, czyli ocenę „A – bardzo dobry” i „B – dobry” WSIiZ otrzymała łącznie aż w 17 kategoriach („A” w 9 kategoriach, „B” w 8 kategoriach) – doceniono przede wszystkim badania naukowe, wykorzystywanie osiągnięć naukowych w praktyce, liczbę cytowań uczelnianej kadry czy przychody zewnętrzne z badań. Wysoko oceniono też programy studiów w języku angielskim, zagraniczną kadrę naukową oraz jakość przekazywania wiedzy. Ranking porównywał uczelnie z całego świata – 1200 szkół wyższych, 1800 wydziałów i 7500 programów studiów z 80 krajów, Polskę reprezentowało 41 uczelni;
  • w rankingu niepublicznych uczelni magisterskich 2015, przygotowanym przez „Perspektywy”, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie utrzymała pozycję lidera w Polsce wschodniej. WSIiZ znalazła się w czołówce najlepszych uczelni pod względem międzynarodowości, innowacyjności i warunków studiowania. W zestawieniu magisterskich uczelni niepublicznych WSIiZ zajęła 13. miejsce na 70 badanych placówek;
  • w rankingu uczelni niepublicznych 2015 „Perspektywy” Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania zajęła pozycję lidera w czterech kategoriach: liczba studentów stacjonarnych, liczba zatrudnionych nauczycieli akademickich, liczba studentów cudzoziemców w roku akademickim 2013/2014 oraz liczba krajów, z których pochodzą studenci cudzoziemcy;
  • w rankingu szkół wyższych tygodnika „Wprost” Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie znalazła się w gronie 10 najbardziej cenionych przez pracodawców uczelni niepublicznych w Polsce (na ponad 320 uczelni). W Polsce południowo-wschodniej żadnej innej uczelni niepublicznej nie ma w gronie wyróżnionych szkół wyższych;
  • w badaniach „UNIVERSUM TALENT RESEARCH 2015” realizowanych przez międzynarodową organizację Universum ze Sztokholmu studenci WSIiZ ocenili swoje zadowolenie z wybranych studiów na poziomie 7,6 punktów. Z ich uznaniem spotkały się: przygotowanie absolwentów do profesjonalnej kariery zawodowej, możliwość współpracy z pracodawcami, wsparcie w rozwoju kariery zawodowej. Udział w badaniach wzięło ponad 23 tys. studentów z 60 polskich uczelni publicznych i 10 szkół niepublicznych.