Kategorie
Kategoria 1

WSIiZ pierwszą uczelnią niepubliczną w Polsce z uprawnieniami do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w zakresie nauk o mediach

W Polsce takie uprawnienia posiadał tylko Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej.

WSIiZ pierwszą uczelnią niepubliczną w Polsce z uprawnieniami do nadawania stopnia doktora nauk społecznych w zakresie nauk o mediach

WSIiZ stała się jedną z czterech uczelni w kraju (obok Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej), które mogły prowadzić seminaria doktorskie i przeprowadzać przewody doktorskie w zakresie nauk o mediach. Dzięki decyzji o przyznaniu uprawnień do nadawania stopnia doktora Uczelnia zyskała status uczelni akademickiej.

Jako pierwsza tytuł doktora nauk o mediach obroniła we WSIiZ mgr Zofia Sawicka – wykładowczyni Instytutu Badań nad Cywilizacjami WSIiZ. Tytuł jej pracy doktorskiej to Wpływ nowych mediów na przemiany polityczne wybranych państw Bliskiego Wschodu na przykładzie Arabskiej Wiosny.

Dowiedz się więcej o Seminarium Doktoranckim we WSIiZ