Kategorie
Kategoria 1

Miliony internautów chce wiedzieć „Jak mówić, żeby nas słuchano?” oraz „Dlaczego myślimy?…”

Gromadzące nadkomplet słuchaczy spotkania: „Wielkie Pytania w Nauce”, „W labiryncie świata” oraz „Sztuka relacji” zyskały drugie życie w Internecie. 16 filmowych relacji obejrzało do tej pory ponad 10 mln osób.

Miliony internautów chce wiedzieć „Jak mówić, żeby nas słuchano?” oraz „Dlaczego myślimy?…”

Gromadzące nadkomplet słuchaczy spotkania: „Wielkie Pytania w Nauce”, „W labiryncie świata” oraz „Sztuka relacji” zyskały drugie życie w Internecie. 16 filmowych relacji obejrzało do tej ponad 10 mln osób. Największym zainteresowaniem cieszą się wykłady prof. Jerzego Bralczyka pt. Jak mówić, żeby nas słuchano? oraz prof. Jerzego VetulaniegoDlaczego myślimy i jak mózg może prowadzić nas na manowce?, a tuż za nimi plasują się spotkania z udziałem psycholog dr Ewy Woydyłło-Osiatyńskiej. Miłośnicy poezji chętnie oglądają „Sztukę życia”, podczas której Anna Dymna oraz Wojciech Bonowicz rozmawiali o literaturze, sztuce i miłości, natomiast baczni obserwatorzy życia społeczno-ekonomicznej sięgają po relację z panelu „Polskie szanse i zaniechania” z udziałem o. Ludwika Wiśniewskiego OP, prof. Aleksandra Halla, prof. Pawła Kowala oraz prof. Tadeusza Pomianka.

Czytaj artykuł: Po nauki do Rzeszowa

Czytaj artykuł: Rzeszów podróżuje w czasie i przestrzeni

prof. Jerzy Bralczyk „Jak mówić, żeby nas słuchano?”

Czytaj artykuł – Prof. Jerzy Bralczyk: Jak mówić, żeby nas słuchano? Nie ma jednej metody

prof. Jerzy VetulaniDlaczego myślimy i jak mózg może prowadzić nas na manowce?”

Czytaj artykuł: Nasz mózg może prowadzić nas na manowce…

dr Ewa Woydyłło-Osiatyńska  „Chcesz mieć rację czy relację?”

o. Ludwik Wiśniewski OP, prof. Aleksander Hall, prof. Paweł Kowal oraz prof. Tadeusz Pomianek „Polskie szanse i zaniechania”