Kategorie
Kategoria 1

Praktyczne kształcenie i innowacyjne metody dydaktyczne nadal są mocną stroną WSIiZ

WSIiZ od początku swojej działalności stawiała na wykorzystywanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych i innowacyjnych metod, mających na celu podnoszenie efektywności kształcenia i aktywizację studentów podczas zajęć.

Praktyczne kształcenie i innowacyjne metody dydaktyczne nadal są mocną stroną WSIiZ

WSIiZ od początku swojej działalności stawiała na wykorzystywanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych i innowacyjnych metod, mających na celu podnoszenie efektywności kształcenia i aktywizację studentów podczas zajęć. Już w 2002 roku WSIiZ była pierwszą uczelnią w regionie, która na dużą skalę zaczęła stosować nauczenie na odległość (e-learning). Do tej pory powstało ponad 400 pełnych kursów e-learningowych, które początkowo dystrybuowane były na płytach CD, natomiast obecnie kursy te realizowane są za pomocą platformy BlackBoard (BB). W 2013 roku uruchomiliśmy platformę E-WSIiZ realizującą ideę otwartych zasobów edukacyjnych, na którym umieszczone są wybrane kursy e-learningowe. Z materiałów bezpłatnie mogą korzystać studenci, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczyciele.

WSIiZ jako pierwsza uczelnia w Polsce już w 2006 roku wdrożyła elektroniczną legitymację studencką i doktorancką (Smartcard), które posiadają takie dodatkowe funkcje jak karta płatnicza czy Karta Miejska. Ponadto WSIiZ jako jedna z pierwszych uczelni w Polsce zniosła papierowe indeksy w roku akademickim 2010/2011, zastępując je „e-indeksem”.

Na przestrzeni 25 lat pracownicy Uczelni opracowali też kilkanaście autorskich gier decyzyjnych, będących symulatorami realnych sytuacji zawodowych oraz uwarunkowań biznesowych w różnych branżach. Obecnie finalizowane są prace nad:

  • wdrożeniem „Platformy Rozwoju Kompetencji”, która wesprze studentów w zarządzaniu ścieżką rozwoju ich kompetencji, istotnych z perspektywy przyszłego stanowiska pracy, z mechanizmem grywalizacyjnym, motywującym do regularnego korzystania z Platformy,
  • wdrożeniem „Mobilnego Systemu Ankiet Ewaluacyjnych”, służącego do obsługi ankiet ewaluacyjnych dotyczących zajęć, z zachowaniem anonimowości studenta, umożliwiającego generowanie ankiet, monitorowanie zwrotności, zbieranie danych oraz szybkie raportowanie i analitykę wyników,
  • wdrożeniem system zarządzania informacją „Innowacyjna sala”, produktu współpracującego z istniejącym na uczelni systemem kart elektronicznych i umożliwiającego bieżący monitoring wykorzystania sal dydaktycznych i laboratoriów uczelnianych w celu wsparcia logistyki procesu dydaktycznego, monitoring frekwencji studentów na zajęciach, zintegrowane zarządzanie informacją o procesie dydaktycznym wyświetlanie informacji np. o planach zajęć, odwołanych zajęciach i planowanych wydarzeniach na panelach RFID.