Kategorie
Kategoria 1

Prof. Jan Woleński oraz dr Kamil Łuczaj członkami Polskiej Akademii Nauk

Prof. Jan Woleński został powołany do Komitetu Etyki w Nauce, a dr Kamil Łuczaj do Komitetu Badań nad Migracjami.

Prof. Jan Woleński oraz dr Kamil Łuczaj członkami Polskiej Akademii Nauk

Prof. Jan Woleński został powołany do Komitetu Etyki w Nauce, a dr Kamil Łuczaj do Komitetu Badań nad Migracjami.

Komitety Polskiej Akademii Nauk stanowią reprezentację środowisk naukowych, a ich członkowie wybierani są spośród wyróżniających się naukowców zajmujących się danymi obszarami problemowymi. Do ich zadań należy również wspieranie rozwoju poszczególnych dyscyplin oraz upowszechnianie wyników badań. Od 2017 roku członkiem Wydziału Nauk Technicznych PAN jest prof. Bogdan Wilamowski.

Czytaj artykuł: Wyłoniono 89 nowych członków krajowych PAN

Czytaj artykuł: Prof. Jan Woleński oraz dr Kamil Łuczaj członkami komitetów Polskiej Akademii Nauk

Jak ewaluować naukę i/lub naukowców – prof. dr hab. Jan Woleński