Kategorie
Kategoria 1

Badaczka WSIiZ doceniona przez krajowie i międzynarodowe fundacje

Dr Magdalena Hoły-Łuczaj znalazła się w gronie laureatów stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, a także Komisji Fulbrighta.

Badaczka WSIiZ doceniona przez krajowie i międzynarodowe fundacje

Dr Magdalena Hoły-Łuczaj znalazła się w gronie laureatów stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Program START jest największym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych badaczy reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, którzy nie ukończyli 30. roku życia. Laureaci konkursu 2019 zostali wyłonieni spośród 899 kandydatów. Pani dr Magdalena Hoły-Łuczaj okazała się jedyną przedstawicielką uczelni rzeszowskich, a WSIiZ jedną z trzech uczelni niepublicznych reprezentowanych wśród laureatów. Ponadto w roku 2020 dr Magdalena Hoły-Łuczaj otrzymała stypendium Komisji Fulbrighta. W ramach przyznanego stypendium dr Hoły-Łuczaj przez 9-miesięczne realizowała badania na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Georgii w USA. Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej Stanów Zjednoczonych.

Czytaj artykuł: Dr Magdalena Hoły – Łuczaj z Rzeszowa jedyną w regionie stypendystką amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Czytaj artykuł: Jako JEDYNA wśród naukowców z Podkarpacia wyjedzie na stypendium do USA

Czytaj artykuł: Dr Magdalena Hoły-Łuczaj wśród laureatów stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej