Kategorie
Kategoria 1

Wykład zorganizowany przez WSIiZ bije rekordy popularności w Internecie. Mistrz mowy polskiej prof. Jerzy Bralczyk radzi Jak mówić, żeby nas słuchano?

Wykład zorganizowany przez WSIiZ bije rekordy popularności w Internecie. Mistrz mowy polskiej prof. Jerzy Bralczyk radzi Jak mówić, żeby nas słuchano?

W 2017 roku kontynuowaliśmy cykl wykładów popularnonaukowych „Wielkie pytania w nauce”, w ramach którego naszymi gośćmi byli:

  • prof. Jerzy Bralczyk – językoznawca, specjalista w zakresie języka mediów, reklamy i polityki, członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Komitetu Językoznawstwa PAN, wygłosił wykład pt. Jak mówić, żeby nas słuchano?;
  • ks. prof. Michał Heller oraz prof. Krzysztof Jakowicz – temat spotkania: Od Bacha do gwiazd;

Czytaj artykuł: Prof. Heller: Wszechświat jest zapisany jak muzyczna partytura

  • prof. Jerzy Vetulani – temat spotkania: Dlaczego myślimy i jak mózg może prowadzić nas na manowce?.