Kategorie
Kategoria 1

Wszystkie wydziały WSIiZ z kategorią B

Wszystkie wydziały WSIiZ z kategorią B

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oceniając jednostki naukowe za lata 2013–2016 wzięło pod uwagę:

  • osiągnięcia naukowe i twórcze;
  • potencjał naukowy; 
  • praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej; 
  • pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej. 

Wszystkie wydziały WSIiZ, a więc: Administracji i Nauk Społecznych (utworzony z połączenia Wydziału Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych), Informatyki Stosowanej oraz Medyczny, uzyskały kategorię B (poziom zadowalający). Aby uzyskać kategorię B w bieżącej ocenie parametrycznej koniecznym było uzyskanie niemal dwukrotnie wyższych wartości niż w ocenie przeprowadzanej w 2013 roku.