Kategorie
Kategoria 1

Niedopasowanie edukacyjne, etyka środowiskowa i… przeźroczysta ceramika, czyli rozwijamy działalność naukowo-badawczą

Niedopasowanie edukacyjne, etyka środowiskowa i… przeźroczysta ceramika, czyli rozwijamy działalność naukowo-badawczą

W 2017 roku pracownikom WSIiZ udało się pozyskać środki na realizację sześciu projektów badawczych na kwotę ponad 3 mln. 3 projekty uzyskały finansowanie w Narodowym Centrum Nauki, dzięki czemu znaleźliśmy się w nielicznym gronie uczelni niepublicznych, których pracownicy z sukcesem aplikowali w tej instytucji. Wszystkich wniosków z uczelni niepublicznych zakwalifikowanych do finansowania w 2017 roku złożono 43 na kwotę 8 mln zł, z czego jeden na prawie 1 milion złotych pozyskała WSIiZ.

W ramach projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki:

  • wsparcie z programu MINIATURA 1 otrzymały dwa projekty przygotowane na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych WSIiZ: jeden autorstwa dr Magdaleny Hoły-Łuczaj z Zakładu Filozofii i Kognitywistyki dotyczący przemian w etyce środowiskowej, a drugi autorstwa dr Agaty Gemzik-Salwach z Katedry Finansów poświęcony problemowi finansjalizacji;
  • dr Andrzej Kruk z Katedry Elektroniki i Telekomunikacji otrzymał środki z programu SONATA 12 na realizację projektu „Nowa klasa materiałów przeźroczystej ceramiki”. W badania zaangażowani byli również naukowcy z krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej.

W ramach programu DIALOG Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

  • kontynuowano projekt pt. „System ustawicznego monitorowania niedopasowa­nia edukacyjnego na rynku pracy na szczegółowym poziomie” pod kierownictwem dr. R. Patera, kierownika Katedry Ekonomii;
  • uzyskano finansowanie na realizację projektu pt. „Zagraniczni uczeni w Polsce: motywacje, trajektorie życiowe oraz potencjał naukowy”, którego kierownikiem jest dr Kamil Łuczaj z Zakładu Badań nad Szkolnictwem Wyższym.

Ponadto dr Zofia Nizioł-Łukaszewska z Katedry Kosmetologii Wydziału Medycznego WSIiZ otrzymała 3-letnie stypendium dla wybitnych młodych naukowców, fundowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W gronie laureatów programu stypendialnego adiunkt ze WSIiZ była jedyną przedstawiciel­ką uczelni niepublicznej.