Kategorie
Kategoria 1

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Prezydenta Profesora Tadeusza Pomianka

W uzasadnieniu podkreślono m.in. wkład dra hab. Tadeusza Pomianka, prof. WSIiZ w rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce.

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Prezydenta Profesora Tadeusza Pomianka

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawane są corocznie za wybitne osiągnięcia naukowe oraz organizacyjne. W roku 2016 takie wyróżnienie otrzymał wieloletni Rektor, a obecnie Prezydent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, dr hab. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ. W uzasadnieniu podkreślono zasługi Profesora w zakresie organizacji Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz wkład w rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce.

Pozostałe ważne odznaczenia i wyróżnienia to:

  • prof. Stanisław Waltoś został wyróżniony tytułem „najlepszego autora” w konkursie Prawnik Roku dziennika „Rzeczpospolita”. Kapituła konkursu doceniła pracę współautorstwa prof. Piotra Hofmańskiego Proces karny. Zarys systemu. Wydanie 13, w uzasadnieniu nagrody czytamy: „Czołowi proceduraliści w błyskawicznym tempie uaktualnili swoje dzieło, uwzględniając ponowną fundamentalną zmianę modelu procesu karnego w 2016 r.”;
  • dr Second Bwanakare z katedry ekonomii WSIiZ został członkiem komitetu naukowego konferencji „Global Management Conference”. Konferencja odbyła się w dniach 6–9 czerwca 2017 roku w Lille (Francja). Wzięli w niej udział naukowcy i praktycy z całego świata z obszaru zarządzania i finansów, ekonomii, środowiska naturalnego, filozofii i socjologii, zainteresowani tematyką globalizacji;
  • dr hab. Andrzej Adamski odbył półroczny staż badawczy w Instytucie Literatury Światowej Słowackiej Akademii Nauk, w ramach the Visegrad Scholarship Program, gdzie realizował badania „The Interfaces of the Science in Post-Digital Age. The Mediatization of the Science”;
  • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji po raz szósty rozstrzygnęła konkurs EDUinspiracje, w którym nagradzane są najlepsze projekty edukacyjne realizowane przez beneficjentów programów zarządzanych przez fundację, a finansowanych ze środków europejskich. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zwyciężyła w kategorii Informacja europejska dla młodzieży za projekt „Prowadzenie Regionalnego Punktu Informacyjnego Eurodesk Polska w Rzeszowie”.

Czytaj artykuł: Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla szefa rzeszowskiej uczelni