Kategorie
Kategoria 1

Zamieniamy papierowe indeksy na e-indeksy

Od roku akademickiego 2010/2011 studenci WSIiZ zostali zwolnieni z obowiązku kompletowania wpisów z egzaminów i zaliczeń w tradycyjnych indeksach.

Zamieniamy papierowe indeksy na e-indeksy

Od roku akademickiego 2010/2011 studenci WSIiZ zostali zwolnieni z obowiązku kompletowania wpisów z egzaminów i zaliczeń w tradycyjnych indeksach, a wykładowcy nie tracili już wielu godzin na dokonywanie tychże wpisów. Wszystkie dane dotyczące ocen zaczęły być gromadzone wyłącznie elektronicznie. Podjęcie takiej decyzji przez władze Uczelni było możliwe dzięki dużej skali informatyzacji całego procesu dydaktycznego.