Kategorie
Kategoria 1

Order Orła Białego dla prof. Aleksandra Halla

Profesor Aleksander Hall otrzymał Order Orła Białego z rąk Prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Order Orła Białego dla prof. Aleksandra Halla

Profesor Aleksander Hall, historyk, publicysta i polityk, pracownik naukowy WSIiZ, otrzymał Order Orła Białego z rąk Prezydenta Bronisława Komorowskiego. To najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe Rzeczypospolitej Polskiej nadawane jest wybitnym obywatelom Polski oraz najwyższej rangą przedstawicielom państw obcych, którzy wykazali się znamienitymi zasługami dla Rzeczypospolitej Polskiej.