Kategorie
Kategoria 1

Wspólnie z pięcioma innymi uczelniami powołujemy Boym Universities Consortium

Głównym celem Boym Universities Consortium był rozwój współpracy akademickiej z uczelniami z Chin.

Wspólnie z pięcioma innymi uczelniami powołujemy Boym Universities Consortium

Głównym celem Boym Universities Consortium był rozwój współpracy akademickiej z uczelniami z Chin. Wprowadziliśmy wymianę studencką i współpracę naukowo-badawczą. Ponadto we WSIiZ organizowane były szkoły letnie języka angielskiego dla wszystkich studentów z Chin rekrutowanych w ramach Konsorcjum.

Uczelnia nadal też rozwijała istniejące już kontakty z instytucjami i ośrodkami na całym świecie oraz nawiązywała nowe, podpisując umowy m.in. z: Business Academy South West, Esbjerg (Dania), Universite de Lille 1 – School of Management (Francja), University of Vic (Hiszpania), Skywalk Educational Services (Indie), University of Kassel i International University of Applied Sciences Bad Honnef Bonn (Niemcy), Polytechnics Institute of Portalegre – Technology and Business Studies School (Portugalia), Yasar University (Turcja).