Kategorie
Kategoria 1

Potrafimy uczyć online

Wdrożyliśmy platformę e-learningową Blackboard oraz system Wirtualnej Klasy Microsoft lync.

Potrafimy uczyć online

Wdrożyliśmy platformę e-learningową Blackboard oraz system Wirtualnej Klasy Microsoft lync. Te nowoczesna narzędzia pozwoliły nam na tworzenie i udostępnianie interaktywnych kursów e-learningowych i generowanie indywidualnych ścieżek kształcenia, a wszyscy użytkownicy biorący udział w zajęciach mieli możliwość synchronicznego kontaktu (poprzez kontakt wideo, audio oraz dyskusje w postaci tekstowej), współdzielenia pulpitu i aplikacji oraz przesyłania plików. Na wszystkich kierunkach studiów zaczął funkcjonować tzw. „blended learning” – system kształcenia polegający na połączeniu tradycyjnej edukacji z e-learningiem. W momencie wdrożenia Blackboard ok. 30% wszystkich zajęć dydaktycznych we WSIiZ prowadzonych była w systemie Distance Learning.