Kategorie
Kategoria 1

Działalność naukowa prowadzona na Wydziałach WSIiZ wysoko oceniona w parametryzacji MNiSW

W 2010 r. WSIiZ po raz pierwszy poddała ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego działalność naukową prowadzoną na wydziałach.

Działalność naukowa prowadzona na Wydziałach WSIiZ wysoko oceniona w parametryzacji MNiSW

W 2010 r. WSIiZ po raz pierwszy poddała ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego działalność naukową prowadzoną na wydziałach. Do oceny zgłoszono dorobek za lata 2005-2009 (5 lat) dla Wydziału Ekonomicznego oraz za 2009 rok dla nowo utworzonych wydziałów: Wydziału Administracji i Nauk Społecznych, Wydziału Informatyki Stosowanej oraz Wydział Turystyki i Nauk o Zdrowiu. W roku 2010 trzy wydziały otrzymały kategorię B, a Wydział Informatyki Stosowanej uzyskał ocenę C. Zmiana struktury organizacyjnej uczelni w 2009 roku, dzięki której z Wydziału Administracyjno-Informatycznego wyodrębniono katedry informatyczne, tworząc Wydział Informatyki Stosowanej (WIS), umożliwiła specjalizację wydziału. Nastąpiła intensyfikacja prowadzonych badań naukowych w dziedzinach związanych z szeroko pojętą informatyką, systemami informacyjnymi, zastosowaniem nowych systemów i metod informatycznych w różnych dziedzinach działalności człowieka, w tym w gospodarce kraju. W listopadzie 2011 roku złożono wniosek o zmianę kategorii Wydziału Informatycznego, który został pozytywnie rozpatrzony i decyzją MNiSW kategoria została podwyższona również do poziomu B.