Kategorie
Kategoria 1

Wśród zwycięzców konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kierunki zamawiane jest tylko pięć uczelni niepublicznych, w tym WSIiZ

Na naszej Uczelni Ministerstwo „zamawia” kierunek informatyka.

Wśród zwycięzców konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kierunki zamawiane jest tylko pięć uczelni niepublicznych, w tym WSIiZ

W 2009 roku WSIiZ jako jedna z pięciu szkół niepublicznych w kraju, znalazła się wśród zwycięzców konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na kierunki zamawiane. W ramach projektu „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparciem zostali objęci studenci I i II stopnia studiów stacjonarnych kierunku informatyka. W roku akademickim 2010/2011 łącznie 67 studentów otrzymało stypendia z budżetu projektu w wysokości 5000 zł rocznie. W kolejnym roku dołączą do tej grupy kolejne osoby.