Kategorie
Kategoria 1

WSIiZ wprowadza Interaktywny System Studiowania

Liczba zjazdów została zredukowana z 20 do 8-10 rocznie, a ok 60% ogólnej liczby godzin zajęć dydaktycznych realizowaliśmy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

WSIiZ wprowadza Interaktywny System Studiowania

Innowacyjną formułę studiów niestacjonarnych – Interaktywny System Studiowania (ISS) – przygotowaliśmy dla kierunków administracja, ekonomia oraz informatyka. Liczba zjazdów została zredukowana z 20 do 8-10 rocznie, a ok 60% ogólnej liczby godzin zajęć dydaktycznych realizowaliśmy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, oferując studentom dostęp do kursów oraz kontakt z wykładowcami przez platformę e-learningową.