Kategorie
Kategoria 1

Specjaliści WSIiZ autorami pierwszego w Polsce systemu antyplagiatowego oraz wirtualnego dziennika

W ramach Systemu Zarządzania Uczelnią „Uczelnia.XP”, który cieszył się coraz większym zainteresowaniem przedsiębiorstw, instytucji oraz uczelni wyższych, WSIIZ uruchomiła kolejny ważny moduł – system antyplagiatowy.

Specjaliści WSIiZ autorami pierwszego w Polsce systemu antyplagiatowego oraz wirtualnego dziennika

W ramach Systemu Zarządzania Uczelnią „Uczelnia.XP”, który cieszył się coraz większym zainteresowaniem przedsiębiorstw, instytucji oraz uczelni wyższych, WSIiZ uruchomiła kolejny ważny moduł – system antyplagiatowy. Był to jeden z pierwszych Polsce programów służący wykrywaniu plagiatów w pracach studenckich. Opracowany przez pracowników WSIiZ system umożliwiał porównanie każdej pracy naukowej z bazą wszystkich prac dyplomowych obronionych do tej pory na Uczelni, a automatycznie generowany wynik – tzw. wskaźnik podobieństwa – informował, jaki procent analizowanej pracy jest powtórzeniem tekstów zawartych we wcześniej obronionych pracach. System antyplagiatowy we WSIiZ stał się obowiązkowy od roku akademickiego 2004/2005. W tym też roku z opracowanych przez specjalistów WSIiZ rozwiązań informatycznych skorzystało 23 uczelni państwowych i niepaństwowych w kraju, w tym: Akademia Medyczna w Poznaniu, Akademia Medyczna w Gdańsku oraz Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

Z myślą o nauczycielach i rodzicach dzieci ze szkół ponadgimnazjalnych, pracownicy WSIiZ opracowali program „E-szkoła – wirtualny dziennik”. Był to odpowiednik tradycyjnego dziennika szkolnego, ale w wersji elektronicznej, co oznaczało, że rodzice zawsze mogli mieć dostęp do danych o ocenach i frekwencji swoich dzieci. Dodatkowe ułatwienia dla dyrekcji i pracowników szkół spowodowały, że „E-szkoła – wirtualny dziennik” uzyskała pozytywną opinię Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie bezpłatnie przekazywała program wszystkim zainteresowanym placówkom, tylko w roku 2005 system został wdrożony w ponad 20 szkołach ponadgimnazjalnych z Podkarpacia i Małopolski, a przez kolejne 30 jednostek program był testowany.