Kategorie
Kategoria 1

WSIiZ uzyskuje Kartę Erasmusa i akredytację Rządu USA ds. przydzielania środków na kształcenie Amerykańskich Sił Zbrojnych

W marcu Komisja Europejska nadała WSIiZ Kartę Erasmusa, która uprawniała nas do uczestnictwa w programie Socrates/Erasmus oraz ubiegania się o dofinansowanie m.in. wymiany studentów i kadry,

WSIiZ uzyskuje Kartę Erasmusa i akredytację Rządu USA ds. przydzielania środków na kształcenie Amerykańskich Sił Zbrojnych

W marcu Komisja Europejska nadała WSIiZ Kartę Erasmusa, która uprawniała nas do uczestnictwa w programie Socrates/Erasmus w latach akademickich 2003/2004–2006/2007 oraz do ubiegania się o dofinansowanie m.in. wymiany studentów i kadry, uczestnictwa w projektach wielostronnych oraz aktualizacji i udoskonalania wprowadzonego we WSIiZ systemu ECTS. W ramach programu wymiany w roku 2003 pracownicy i studenci wyjeżdżali do Niemiec i Finlandii, natomiast do WSIiZ przejechali goście z Finlandii. W lipcu 2003 roku WSIiZ uzyskała akredytację Rządu USA ds. przydzielania środków na kształcenie Amerykańskich Sił Zbrojnych.