Kategorie
Kategoria 1

Rusza System Studenta Szczególnie Zdolnego

Celem uruchomienia Systemu Studenta Szczególnie Zdolnego było umożliwienie najzdolniejszej młodzieży zdobycia dodatkowej wiedzy i praktycznych umiejętności.

Rusza System Studenta Szczególnie Zdolnego

Celem uruchomienia Systemu Studenta Szczególnie Zdolnego (SSSZ) było umożliwienie najzdolniejszej młodzieży zdobycia dodatkowej wiedzy i praktycznych umiejętności. Do systemu przyjętych zostało 100 studentów o najwyższej średniej, przy czym pierwszeństwo mieli kandydaci o udokumentowanych zainteresowaniach i osiągnięciach. Dla każdego studenta wyznaczany został opiekun naukowy, którego zadaniem był nadzór nad działalnością studenta w sferze dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej. Studenci należący do SSSZ często byli powoływani na staż asystencki we WSIiZ, a po ukończeniu studiów magisterskich zatrudniani na stanowiskach dydaktycznych lub administracyjnych. Dodatkowo zainicjowany został konkurs „Student Roku” dla osób z najwyższą średnią ocen na kierunku. Od 2004 roku konkurs ten realizowany jest pod nazwą „Absolwent Roku”.