Kategorie
Kategoria 1

WSIiZ jest liderem na rynku certyfikatów informatycznych, a Cisco Systems ogłasza nas najlepszą akademią lokalną spośród około 1850 Akademii z Europy, Afryki oraz Bliskiego Wschodu

WSIiZ jako jedna z nielicznych w kraju uczelni włączyła do programów studiów zajęcia Cisco Networking Academy, których celem było upowszechnienie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności związanych z sieciami komputerowymi.

WSIiZ jest liderem na rynku certyfikatów informatycznych, a Cisco Systems ogłasza nas najlepszą akademią lokalną spośród około 1850 Akademii z Europy, Afryki oraz Bliskiego Wschodu

WSIiZ jako jedna z nielicznych w kraju uczelni włączyła do programów studiów zajęcia Cisco Networking Academy, których celem było upowszechnienie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności związanych z sieciami komputerowymi. W październiku na konferencji Cisco Systems w Kopenhadze WSIiZ otrzymała za to prestiżową nagrodę Best Local Akademy.

Uczelnia stała się także głównym partnerem korporacji technologicznych Cisco, Oracle oraz Microsoft. Zdobywane przez studentów certyfikaty nie tylko potwierdzały wysoki poziom ich wiedzy, ale też zwiększały szanse na znalezienie dobrej pracy po zakończeniu studiów. Dzięki umowie z firmą Microsoft odpowiednio przeszkolona kadra dydaktyczna prowadziła zajęcia (wykłady, laboratoria, projekty), w ramach których studenci mogli zdobyć certyfikaty Microsoft MCP z określonego produktu, np.: Front Page, Windows 2000, SQL Server, Visual Studio, Internet Security and Acceleration Server, XML czy z wybranego języka programowania (np. C++, VC++), a także inne certyfikaty w zależności od zainteresowania. Microsoft zapewniało też oprogramowanie do uczelnianych laboratoriów oraz stały dostęp do materiałów edukacyjnych dla nauczycieli i studentów.

Uczelnia przystąpiła również do programu „Inicjatywa Akademicka Oracle” i mogła prowadzić autoryzowane szkolenia firmy Oracle, jednocześnie uzyskując pełny pakiet oprogramowania Oracle na platformę NT. WSIiZ została także Autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym firmy Prometric – lidera na rynku certyfikatów informatycznych. Podpisane porozumienie umożliwiło naszym studentom uzyskanie certyfikatów honorowanych na całym świecie, potwierdzających znajomość produktów wielu firm (głównie informatycznych), w tym m.in.: Novell, Microsoft, Cisco, Oracle, IBM, Lotus, Sun Microsystems, Hewlett Packard, 3COM, Compaq, Sybase, Intel i wiele innych. Uczelnia nawiązała również współpracę z firmą Hewlett Packard, która wyposażyła laboratorium komputerowe w sprzęt najnowszej generacji, dzięki któremu studenci zapoznawali się z klasyfikacją, budową, zasadą działania i parametrami urządzeń zewnętrznych i multimedialnych oraz konfiguracją użytkową PC.