Kategorie
Kategoria 1

Założyciel WSIiZ powołuje kolejną Uczelnię – Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu

Dzięki wysiłkowi Władz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości i Centrum Wspierania Biznesu, w grudniu 1997 roku została powołana „uczelnia córka” – Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu.

Założyciel WSIiZ powołuje kolejną Uczelnię – Wyższą Szkołę Zarządzania i Administracji w Zamościu

Dzięki wysiłkowi Władz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości i Centrum Wspierania Biznesu, w grudniu 1997 roku została powołana „uczelnia córka” – Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu (WSZiA). Rektorem Uczelni został dr inż. Jan Andreasik.

Nowa szkoła swoją działalność rozpoczęła w zabytkowym, XVII-wiecznym budynku dawnego Seminarium Duchownego, obok dawnej Akademii Zamojskiej i nieopodal pałacu Zamojskich. Obiekt był w bardzo złym stanie technicznym, dlatego natychmiast poddano go gruntownej przebudowie i rewitalizacji zgodnie ze ścisłymi wymaganiami konserwatorskimi. Kolejnym budynkiem zaadaptowanym dla potrzeb Uczelni była XIX-wieczna Elektrownia Zamojska, którą rozbudowano o kolejne segmenty. Po otwarciu kierunku fizjoterapia zaadaptowano również część budynku szpitala zamojskiego na potrzeby kliniki rehabilitacji. W ramach współpracy międzyuczelnianej, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji wybudowała w sąsiedztwie kampusu WSIiZ w Kielnarowej obiekty stajni z zapleczem dydaktycznym i ujeżdżalnią dla prowadzenia zajęć z hipoterapii przez studentów obu uczelni. Od początku działalności WSZiA – poza prowadzeniem działalności dydaktyczno-badawczej – pełniła ważną funkcję kulturotwórczą, prowadząc działalność wydawniczą, popularno-naukową, oświatową oraz sportową i wnosząc tym samym istotny wkład w rozwój regionu. Do tej pory studia we WSZiA ukończyło blisko 14 000 absolwentów.