Kategorie
Kategoria 1

Wspieramy najlepszych – wręczamy pierwsze stypendia naukowe

18 marca 1997 roku, Władze WSIiZ wręczyły pierwsze stypendia w postaci zwolnienia z opłat czesnego studentom, którzy w I semestrze osiągnęli najlepsze wyniki w nauce.

Wspieramy najlepszych – wręczamy pierwsze stypendia naukowe

18 marca 1997 roku, Władze WSIiZ wręczyły pierwsze stypendia w postaci zwolnienia z opłat czesnego studentom, którzy w I semestrze osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. W roku akademickim 1997/1998 Uczelnia z własnych środków sfinansowała stypendia naukowe o łącznej wartości 124 000 zł. Ponadto Fundusz Stypendialny WSIiZ został zasilony przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi, która przyznała 53 000 zł na stypendia naukowe i socjalne.