Kategorie
Kategoria 1

Dbamy o wszechstronny rozwój naszych studentów oraz pracowników – powstaje Wydawnictwo WSIiZ oraz Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego

27 marca 1997 roku zostało utworzone Wydawnictwo WSIiZ.

Dbamy o wszechstronny rozwój naszych studentów oraz pracowników – powstaje Wydawnictwo WSIiZ oraz Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego

27 marca 1997 roku zostało utworzone Wydawnictwo WSIiZ. Od początku działalność wydawnicza Uczelni była ściśle skorelowana z tematami prac badawczych pracowników naukowych i prac dyplomowych studentów oraz doktorantów. W pierwszym roku działalności uczelnianego wydawnictwa opublikowane zostały „Zeszyty Naukowe” zawierające recenzowane artykuły z zakresu ekonomii, zarządzania, bankowości, finansów, prawa, informatyki i innych. Autorzy wywodzili się z dużych ośrodków naukowych (warszawskiego, krakowskiego, lubelskiego, wrocławskiego, rzeszowskiego) oraz byli wykładowcami WSIiZ. Publikacje wydawane były nakładem własnym uczelni oraz we współpracy z czołowymi wydawnictwami z Polski i zagranicy. W 2019 roku Wydawnictwo WSIiZ zostało uwzględnione przez MNiSW w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.

Tym samym publikacje wydane przez WSIiZ uzyskują 80 punktów – jest to maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać autor publikujący w krajowych wydawnictwach.

4 czerwca 1997 roku powołany został Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego.

W ramach Klubu powstały sekcje: piłki nożnej, piłki siatkowej, judo i żeglarska.