Kategorie
Kategoria 1

Rośnie zakres naszych usług na rzecz instytucji i firm z regionu

Pracownicy WSIiZ we współpracy z założycielem Uczelni – Stowarzyszeniem Promocji Przedsiębiorczości – byli autorami licznych opracowań dotyczących gospodarki regionu.

Rośnie zakres naszych usług na rzecz instytucji i firm z regionu

Pracownicy WSIiZ we współpracy z założycielem Uczelni – Stowarzyszeniem Promocji Przedsiębiorczości – byli autorami licznych opracowań dotyczących gospodarki regionu. Powstałe publikacje okazały się ważnym wkładem w gospodarczy rozwój regionu, który w latach 90. był ciągle na etapie uczenia się wolnorynkowych i demokratycznych zasad funkcjonowania. Na zlecenie podkarpackich samorządów w 1997 roku powstały m.in.:

  • Raport o stanie small businessu w regionie południowo-wschodniej Polski – zawierał analizę sektora małych i średnich przedsiębiorstw w latach 1992+1995. Raport opracowano na zlecenie Mieleckiej Agencji Rozwoju Regionalnego ze środków programu PHARE.
  • Koncepcja utworzenia regionalnego centrum gospodarczego w Stalowej Woli – koncepcja opracowana na zlecenie Urzędu Miasta Stalowa Wola.

Strategia rozwoju gminy Przecław, Strategia rozwoju gminy Mielec, Strategia rozwoju gminy Czudec – opracowanie na zlecenia Urzędów Gmin i sfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej w ramach programu PHARE-STRUDER w latach 1996-1997.