Kategorie
Kategoria 1

Otwieramy się na świat, a świat otwiera się na nas

Od momentu powołania WSIiZ niezwykle ważnym priorytetem działalności Uczelni był rozwój współpracy międzynarodowej.

Otwieramy się na świat, a świat otwiera się na nas

Od momentu powołania WSIiZ niezwykle ważnym priorytetem działalności Uczelni był rozwój współpracy międzynarodowej.

Pierwsze umowy WSIiZ podpisała z uczelniami i instytucjami działającymi na terenie Stanów Zjednoczonych, takimi jak: The University of Idaho, The State University of New York College at Oneonta, The State University Collage of Technology at Delhi. Nawiązana współpraca dotyczyła programów wymiany studentów i kadry, wspólnej realizacji projektów oraz badań naukowych. W listopadzie 1997 roku Kanclerz Tadeusz Pomianek oraz Rektor Stanisław Paszczyński wyjechali do Austrii w celu nawiązania współpracy z Donau-Universität Krems. W czasie wizyty ustalono warunki współpracy w zakresie organizowania szkoleń i studiów podyplomowych w takich dziedzinach jak: informatyka i telekomunikacja, integracja europejska oraz MBA. Ważne umowy podpisane zostały także z uczelniami czeskimi, tureckimi i słowackimi.

Z punku widzenia rozwoju międzynarodowej współpracy naukowej ważne było również podpisanie w maju 1997 roku umowy z Narodowym Uniwersytetem Technicznym Ukrainy przy udziale Politechniki Rzeszowskiej. Wspólna realizacja projektów w latach 1997-2001 pozwoliła na zorganizowanie aż pięciu międzynarodowych konferencji naukowych pt. „Systemy komputerowe i sieci – projektowanie, zastosowanie, eksploatacja”,

w trakcie których zaprezentowano najnowsze osiągnięcia naukowe z zakresu metod projektowania i optymalizacji struktury sieci komputerowych, problemy transformacji informacji, metody zespołowego tworzenia aplikacji i optymalizacji struktur symbolicznych.