Kategorie
Kategoria 1

Przybywa nam pracowników, studentów i… metrów kwadratowych

12 sierpnia 1997 roku stary budynek firmy ETOB wraz z 70-arową działką przy ul. Sucharskiego 2 został wykupiony przez WSIiZ. Ponadto, w drugim roku działalności nastąpiła zmiana w strukturze Uczelni.

Przybywa nam pracowników, studentów i… metrów kwadratowych

W drugim roku działalności nastąpiła zmiana w strukturze Uczelni. Dotychczasowy Wydział Informatyczno-Ekonomiczny podzielono na dwa: Ekonomiczny i Administracyjno-Informatyczny, ale proces kształcenia nadal był realizowany na trzech kierunkach studiów. Dodatkową ofertę edukacyjną stanowiły studia podyplomowe prowadzone we współpracy ze Szkołą Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Komisją Papierów Wartościowych w Warszawie, Bankiem Creditanstalt S.A. w Gdańsku oraz Centrum Kształcenia Kadr Skarbowości Ministerstwa Finansów.

12 sierpnia 1997 roku stary budynek firmy ETOB wraz z 70-arową działką przy ul. Sucharskiego 2 został wykupiony przez WSIiZ. W celu poprawy właściwego funkcjonowania Uczelni rozpoczęto szereg inwestycji, m.in. przeprowadzono przebudowę i modernizację sal dydaktycznych.

W październiku 1997 roku Uczelnia dysponowała 4 salami wykładowymi, 7 laboratoriami komputerowymi, 8 salami ćwiczeniowymi i 4 salami językowymi, co stanowiło 3 000 m2 powierzchni.

20 października 1997 odbyła się Inauguracja drugiego roku akademickiego WSIiZ.

Wykład pt. Myślę – więc jestem, czuję – więc jestem na progu XXI wieku wygłosił prof. Wiktor Zin.

W tym roku akademickim na I rok studiów przyjęto ponad 3200 studentów.

Łącznie na studiach dziennych i zaocznych rozpoczęło naukę ponad 5 300 studentów. W listopadzie 1500 studentów z Zamościa i okolic rozpoczęło kształcenie w nowo utworzonej siostrzanej Uczelni – Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu.