Kategorie
Kategoria 1

Stawiamy na nowe technologie: każdy student ma swoją pocztę elektroniczną i dostęp do Internetu

WSIiZ od początku opierała swoje funkcjonowanie i rozwój na osiągnięciach informatyki.

Stawiamy na nowe technologie: każdy student ma swoją pocztę elektroniczną i dostęp do Internetu

WSIiZ od początku opierała swoje funkcjonowanie i rozwój na osiągnięciach informatyki.

WSIiZ była pierwszą uczelnią niepubliczną w Polsce, która wprowadziła zintegrowany system zarządzania uczelnią. Początkowo był to system HMS (High School Management System) oparty na produkcie poznańskiej firmy Kola-Soft. System pozwalał efektywnie zarządzać trzema bazami danych: studentów, pracowników oraz finansowo-księgową. W aplikacji dostępnych było wiele modułów i filtrów, które pozwalały na automatyzację pracy większości jednostek WSIiZ. Już w pierwszym etapie informatyzacji Uczelni każdy ze studentów otrzymał własne konto na serwerze, indywidualny adres poczty elektronicznej i dostęp do Internetu. Studenci mogli też korzystać ze specjalnie do tego celu przeznaczonych laboratoriów komputerowych, otwartych 12 godzin na dobę.