Kategorie
Kategoria 1

WSIiZ rozwija współpracę z partnerami z Polski i zagranicy

WSIiZ rozwija współpracę z partnerami z Polski i zagranicy

Pierwsze porozumienia o współpracy podpisane zostały już w listopadzie 1996 roku. Władze Uczelni podpisały umowy m.in. ze Szkołą Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie w sprawie realizacji studiów podyplomowych z zakresu marketingu we WSIiZ oraz ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie z zakresu marketingu bankowego, agrobiznesu i handlu zagranicznego. Od samego początku prężnie rozwijała się także współpraca na szczeblu regionalnym. Jednym z kluczowych projektów zrealizowanych przez pracowników WSIiZ we współpracy ze Stowarzyszeniem Promocji Przedsiębiorczości było opracowanie Programu Promocji Województwa Podkarpackiego. Projekt powstał na zlecenie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, działanie sfinansowane zostało ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej w ramach programu PHARE-STRUDER.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA