Kategorie
Kategoria 1

Uczelnia uruchamia własny Fundusz Stypendialny, zgodnie z zasadą: „Dać szansę każdemu, ale pomagać przede wszystkim lepszym”

Zaledwie po kilku miesiącach od powołania Uczelni, Władze WSIiZ rozpoczęły prace nad wdrożeniem autorskiego systemu stypendialnego, którego celem było wspieranie najzdolniejszych studentów.

Uczelnia uruchamia własny Fundusz Stypendialny, zgodnie z zasadą: „Dać szansę każdemu, ale pomagać przede wszystkim lepszym”

Zaledwie po kilku miesiącach od powołania Uczelni, Władze WSIiZ rozpoczęły prace nad wdrożeniem autorskiego systemu stypendialnego, którego celem było wspieranie najzdolniejszych studentów. Pierwszych laureatów systemu wyłoniono już w 1997 roku. Do czasu wprowadzenia przez państwo polskie przepisów zrównujących prawa studentów uczelni państwowych i niepaństwowych, WSIiZ w okresie pierwszych 8 lat działalności, jako jedna z pierwszych i nielicznych uczelni niepublicznych w Polsce, przyznawała stypendia naukowe studentom studiów dziennych i zaocznych.