Kategorie
Kategoria 1

Pierwsi studenci studiują na kierunkach: informatyka i ekonometria, ekonomia oraz administracja

Od początku działalności WSIiZ realizowała proces dydaktyczny w trybie dziennym i zaocznym. W marcu 1996 roku WSIiZ uzyskała zgodę na kształcenie w systemie wyższych studiów zawodowych na kierunkach informatyka i ekonometria oraz ekonomia, natomiast w grudniu tego roku również na kierunku administracja.

Pierwsi studenci studiują na kierunkach: informatyka i ekonometria, ekonomia oraz administracja

Od początku działalności WSIiZ realizowała proces dydaktyczny w trybie dziennym i zaocznym. W październiku 1996 roku ponad 2 500 studentów rozpoczęło kształcenie na Wydziale Informatyczno-Ekonomicznym, zajęcia prowadziło ponad 110 nauczycieli akademickich z Warszawy, Krakowa, Lublina i Rzeszowa oraz 37 lektorów języków angielskiego i niemieckiego. Ważną rolę w budowaniu zaplecza kadrowego WSIiZ odegrało Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości, bowiem osoby współpracujące ze Stowarzyszeniem weszły w skład podstawowej kadry nauczycielskiej i administracyjnej. W marcu 1996 roku WSIiZ uzyskała zgodę na kształcenie w systemie wyższych studiów zawodowych na kierunkach informatyka i ekonometria oraz ekonomia, natomiast w grudniu tego roku również na kierunku administracja. Zestawienie uprawnień do kształcenia, które WSIiZ uzyskała w latach 1996-2020 znajduje TUTAJ.