Kategorie
Kategoria 1

Uruchamiamy Bibliotekę Akademicką WSIiZ

Biblioteka Akademicka WSIiZ powstała w październiku 1996 roku. Od początku funkcjonowania Biblioteki profil gromadzenia zbiorów jest dostosowany do charakteru Uczelni i kierunków kształcenia.

Uruchamiamy Bibliotekę Akademicką WSIiZ

Biblioteka Akademicka WSIiZ powstała w październiku 1996 roku. Od początku funkcjonowania Biblioteki profil gromadzenia zbiorów jest dostosowany do charakteru Uczelni i kierunków kształcenia. Głównym źródłem finansowania zakupu zbiorów bibliotecznych jest przekazywana co miesiąc kwota stanowiąca 1% czesnego studentów, dzięki czemu Biblioteka Akademicka WSIiZ ma zagwarantowane zarówno stałe środki, jak i stały przyrost księgozbioru.

Na przestrzeni 25 lat Biblioteka zgromadziła 68.191 woluminów książek, 2.517 jednostek zbiorów specjalnych (m.in. dokumenty audiowizualne, elektroniczne i kartograficzne), około 400 tytułów czasopism (3.654 woluminy).  Dodatkowo oferuje czytelnikom dostęp do książek elektronicznych subskrybowanych przez Bibliotekę na platformach IBUK Libra i Ebookpoint Biblio oraz w wielodziedzinowej bazie EBSCO Academic Research (ponad 180 000 e-booków). Biblioteczna baza danych jest obecnie w pełni zautomatyzowana, w oparciu o Kompleksowy System Zarządzania Biblioteką PROLIB, dzięki któremu możliwy jest dostęp do informacji o zbiorach poprzez katalog komputerowy – multiwyszukiwarkę Integro, ze stanowisk wyszukiwawczych zlokalizowanych w bibliotece oraz za pośrednictwem Internetu.