Kategorie
Kategoria 1

Budynki WSIiZ rosną w oczach dzięki wizji i zaangażowaniu architekt Urszuli Pomianek

Pierwszy rok istnienia Działu Inwestycji WSIiZ obfitował w szereg prac projektowych, związanych z zagospodarowaniem przestrzennym zajmowanych nieruchomości, a także nadzorem nad realizacją kolejnych etapów rozbudowy infrastruktury Uczelni.

Budynki WSIiZ rosną w oczach dzięki wizji i zaangażowaniu architekt Urszuli Pomianek

Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości przekazało WSIiZ prawie 2000 m2 dobrze wyposażonej powierzchni dydaktycznej przy ul. Sucharskiego w Rzeszowie. Majątek wniesiony przez Założyciela szybko jednak okazał się niewystarczający i koniecznym stało się przeprowadzenie gruntownych prac inwestycyjno-budowlanych, którymi od początku działalności uczelni kierowała Pani architekt Urszula Pomianek, wspierana przez Marię Pomianek, Lidię Mach oraz Ewę Kopycińską.

Pierwszy rok istnienia Działu Inwestycji WSIiZ obfitował w szereg prac projektowych, związanych z zagospodarowaniem przestrzennym zajmowanych nieruchomości, a także nadzorem nad realizacją kolejnych etapów rozbudowy infrastruktury Uczelni. W wyniku prac adaptacyjnych powstały dwie aule na 120 i 200 osób, 6 laboratoriów językowych i 6 pracowni komputerowych wyposażonych w 90 komputerów, w tym 40 multimedialnych. Władze WSIiZ wystąpiły też z wnioskiem do Wojewody Rzeszowskiego o wykupienie starego budynku firmy ETOB RZESZÓW Sp. z o.o. wraz z 70-arową działką na ul. Sucharskiego.

 Już w drugim roku działalności Uczelni, powierzchnia WSIiZ powiększyła się dwukrotnie, m.in. nadbudowano piętro budynku przy ul. Sucharskiego. W kolejnych latach powstawały nowe segmenty, aż do oddanego do użytkowania w 2008 roku segmentu „H”. Budynek ten obecnie stanowi siedzibę Władz Uczelni, mieści rektorat, dziekanaty oraz poszczególne katedry. Zlokalizowano w nim również laboratoria komputerowe , sale wykładowe i ćwiczeniowe, bibliotekę, bar, klub akademicki, radioeter.fm, studio telewizyjne oraz hotel dla pracowników dydaktycznych.

W 2002 r. podjęto decyzję o budowie kampusu na 14-to hektarowej działce w Kielnarowej. W kolejnych latach powstała tu między innymi hala sportowa, przeznaczona dla wielu dyscyplin, tj. piłki nożnej, ręcznej, siatkówki, koszykówki, tenisa, z siłownią, pomieszczeniami socjalnymi i sanitarnymi, a w 2006 roku utworzono Centrum Medycyny Sportowej, gdzie odbywały się zajęcia z ratownictwa medycznego, medycyny sportowej i fizjoterapii oraz zabiegi fizykoterapii, kinezyterapii, krioterapii i laseroterapii. W 2006 roku rozpoczęto realizację budynku zamieszkania zbiorowego dla studentów – Akademik WSIiZ w Kielnarowej, z którego obecnie korzystają głównie studiujący na Uczelni obcokrajowcy. Powierzchnia użytkowa to ok. 2300 m2, mieści ona pokoje (głównie dwuosobowe, z łazienkami i aneksami kuchennymi) oraz stołówkę z pełnym zapleczem kuchennym. Wschodni segment obiektu w 2017 roku zaadaptowano na potrzeby poradni rehabilitacyjnej, świadczącej usługi medyczne w ramach oddziału dziennego. Poradnia mieści gabinety fizykoterapii, kinezyterapii, hydroterapii, laseroterapii oraz pomieszczenia towarzyszące, a prowadzone są w niej zajęcia praktyczne dla studentów kierunku Fizjoterapia. W 2006 roku na terenie kampusu powstała także „Taberna pod Sosnami”, gdzie zarówno studenci, jak i pracownicy Uczelni korzystać mogą z szerokiej oferty gastronomicznej. Budynek sprawdza się również przy organizowaniu różnego rodzaju spotkań okolicznościowych. Jego powierzchnia w 2017 roku zwiększyła się do 650 m2.

W ramach innowacyjnego projektu unijnego, na mocy umowy podpisanej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, w lipcu 2009 roku w Kielnarowej rozpoczęto realizację Centrum Edukacji Międzynarodowej (CEM).

Nowoczesny, w pełni zinformatyzowany budynek dydaktyczny o powierzchni użytkowej ponad 5 tys. m2 otworzono w 2012 roku. Mieści on aulę na 300 osób, dwie sale wykładowe oraz 17 laboratoriów. CEM wyposażony jest w nowoczesny sprzęt: innowacyjną aparaturę do nagłośnienia, tłumaczeń symultanicznych i wideokonferencji uzupełnia specjalistyczny sprzęt dla potrzeb osób niedowidzących – monitory i drukarki Braille’a oraz pętle indukcyjne w salach wykładowych i ćwiczeniowych dla osób niedosłyszących. System inteligentnego budynku pozwala na racjonalne zarządzanie ogrzewaniem i oświetleniem.

W efekcie wszystkich prac inwestycyjnych zrealizowanych na przestrzeni 25 lat działalności Uczelnia posiada dziś nowoczesną infrastrukturę naukowo-dydaktyczną o łącznej powierzchni 25 185 m2, w skład której wchodzą dwa kampusy w Rzeszowie i w Kielnarowej, Centrum Edukacji Międzynarodowej oraz laboratoria badawczo – dydaktyczne.

Zobacz wszystkie laboratoria naukowo-badacze