Kategorie
Kategoria 1

Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości zakłada Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, głównym pomysłodawcą i twórcą jest obecny Prezydent WSIiZ, dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie uzyskała zgodę na prowadzenie kształcenia jako 81. niepubliczna uczelnia w Polsce i 2. w województwie podkarpackim.

Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości zakłada Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, głównym pomysłodawcą i twórcą jest obecny Prezydent WSIiZ, dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ

Zmiany polityczne i społeczno-gospodarcze w Polsce lat 90. charakteryzowały się znaczącym wzrostem zapotrzebowania na edukację wyższą (w 1990 r. w Polsce studiowało niespełna 400 tys. osób, a pięć lat później studentów było już 800 tys.). Na Podkarpaciu na potrzebę kształcenia na poziomie wyższym odpowiedziało Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości (SPP), które powstało na bazie Rzeszowskiej Szkoły Menadżerów i od 1992 roku angażowało się na rzecz awansu gospodarczego regionu. Idea powołania Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie wiązała się z pragnieniem wykształcenia profesjonalnych menedżerów, którzy stanowiliby gwarancję dla stabilizacji i rozwoju regionu oraz odradzającej się gospodarki wolnorynkowej. Uczelnia powstała przy znaczącym finansowym wsparciu SPP, a głównym pomysłodawcą i twórcą placówki był obecny Prezydent WSIiZ, dr hab. inż. Tadeusz Pomianek, prof. WSIiZ.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie uzyskała zgodę na prowadzenie kształcenia jako 81. niepubliczna uczelnia w Polsce i 2. w województwie podkarpackim.

W pierwszym etapie rozwoju struktura WSIiZ została zorganizowana na wzór anglosaski. Profesor T. Pomianek objął funkcję Kanclerza Uczelni, natomiast pełnienie funkcji Rektora powierzył prof. dr. hab. inż. Stanisławowi Paszczyńskiemu.

Inauguracja pierwszego roku działalności Uczelni odbyła się 18 października 1996 roku.

Immatrykulacji studentów dokonał Kanclerz i Założyciel Uczelni, prof. Tadeusz Pomianek.

Wykład inauguracyjny wygłosił Poseł na Sejm Stefan Pastuszka, a tradycyjne Gaudeamus i Gaude Mater Polonia wykonał chór „Cantores Resovienses”. Sztandar WSIiZ w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego poświęcił ks. biskup Kazimierz Górny.