Kategorie
Kategoria 1

Z zagranicy czerpiemy najlepsze wzorce

Wymiana myśli, doświadczeń oraz technologii jest warunkiem i motorem rozwoju.

Z zagranicy czerpiemy najlepsze wzorce

Wymiana myśli, doświadczeń oraz technologii jest warunkiem i motorem rozwoju. W trakcie swojej działalności SPP nawiązało bliską współpracę z blisko 50 zagranicznymi podmiotami: instytucjami oraz organizacjami państwowymi i pozarządowymi.

Umowy dotyczyły m.in. wymiany doświadczeń oraz doskonalenia narzędzi i metod dydaktycznych. Ważnym celem zawarcia umów było również bardziej efektywne wykorzystanie środków dostępnych w ramach programów przedakcesyjnych i funduszy pomocowych.

Zobacz listę najważniejszych partnerów zagranicznych Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości