Kategorie
Kategoria 1

SPP stawia na edukację i powołuje 10 szkół, w tym pierwsze niepubliczne liceum ogólnokształcące w regionie oraz dwie uczelnie wyższe

Autorski system kształcenia, wypracowany przez SPP, kładł nacisk na kształtowanie wśród młodych ludzi postaw liderskich, znajomość języków obcych oraz umiejętność krytycznego myślenia.

SPP stawia na edukację i powołuje 10 szkół, w tym pierwsze niepubliczne liceum ogólnokształcące w regionie oraz dwie uczelnie wyższe

Autorski system kształcenia, wypracowany przez SPP, kładł nacisk na kształtowanie wśród młodych ludzi postaw liderskich, znajomość języków obcych oraz umiejętność krytycznego myślenia. Dodatkowym atutem był system stypendialny, który pozwalał wesprzeć finansowo zdolną młodzież z naszego regionu.

Nasi eksperci opracowali dwie główne ścieżki edukacji:

 • od gimnazjum poprzez liceum do wyższych studiów,
 • od liceum do policealnego studium zawodowego o specjalnościach dostosowanych do potrzeb rynku pracy.

Celem całego systemu edukacyjnego SPP było stworzenie unikalnego w skali kraju Centrum, zapewniającego kompleksowe kształcenie, dopasowane do wysokich wymagań stawianych polskiemu społeczeństwu u progu wejścia do Unii Europejskiej.

Cechami charakterystycznymi tego systemu były:

 • pragmatyczne zorientowanie na kształcenie na tych kierunkach zawodowych, które miały szczególne znaczenie dla rozwoju gospodarki rynkowej,
 • wprowadzanie do procesu dydaktycznego szkół, aktywnych metod nauczania poprzez pełną informatyzację szkół i uczelni, dostęp uczniów do światowych zasobów wiedzy (biblioteka + powszechny dostęp do sieci Internet),
 • programy multimedialne,
 • system stypendialny dla uczniów, słuchaczy i studentów gwarantujący pełne pokrycie kosztów kształcenia zdolnej i pracowitej młodzieży, spełniającej wysokie wymagania stawiane przez nauczycieli, wykładowców, pracowników naukowo-dydaktycznych,
 • powiązanie z wieloma ośrodkami zagranicznymi umożliwiające zastosowanie sprawdzonych tam już metod dydaktycznych, co pozwalało na zachowanie standardów europejskich i światowych, a także dawało możliwość kontynuowania edukacji w krajach Unii Europejskiej i USA,
 • praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych, które stanowiły główny element kształcenia zorientowanego na zdobywanie umiejętności zawodowych.

W latach 1992- 1999 SPP powołało 10 placówek edukacyjnych:

 • Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości było pierwszym niepublicznym liceum ogólnokształcącym w Rzeszowie o uprawnieniach szkoły publicznej, pierwsi uczniowie zaczęli tu naukę 1 września 1992 roku. Od 2001 roku jednostką prowadzącą placówkę została Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, a 1 września 2011 roku liceum zostało przekształcone w szkołę publiczną i nosi obecnie nazwę: Akademickie Liceum Ogólnokształcące.
 • Policealne Studium Zawodowe w Rzeszowie zaczęło funkcjonować 1 września 1993 roku i działało do 2009 roku. W kolejnych latach Policealne Studia Zawodowe powstały również w Tarnowie (1993-1995), Jarosławiu (1995-2009), Dębicy (2003-2008), Zamościu (1997-2003) i Leżajsku (1997-2003).
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie została powołana 8 marca 1996 roku, w rejestrze niepaństwowych szkół wyższych otrzymała numer 81.
 • Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Zamościu została powołana 27 sierpnia 1997 roku, jej numer w rejestrze niepaństwowych szkół wyższych to 128.
 • Gimnazjum SPP pierwsi uczniowie zaczęli tu naukę 1 września 1999 roku, a od 1 września 2001 roku jednostką prowadzącą została Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Gimnazjum SPP funkcjonowało do 2008 roku.

Skuteczność unikatowego systemu edukacji SPP potwierdzają liczby (dane wg stanu na 8 marca 2021 r.):

 • prawie 15 000 absolwentów szkoleń zapewniających kwalifikacje niezbędne w gospodarce rynkowej prowadzonych przez Rzeszowską Szkołę Menedżerów;
 • blisko 45 000 absolwentów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz blisko 14 000 absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu;
 • blisko 1 000 absolwentów Liceum oraz Gimnazjum Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości;
 • ponad 3 000 osób ze średnim wykształceniem, które uzyskały poszukiwane zawody w sieci Policealnych Studiów Zawodowych Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości.