Kategorie
Kategoria 1

Powołanie WSIiZ otwiera nową kartę w historii SPP

Po kilkunastu latach od początku transformacji zmieniły się wyzwania, z jakimi musiało mierzyć się polskie społeczeństwo.

Powołanie WSIiZ otwiera nową kartę w historii SPP

Po kilkunastu latach od początku transformacji zmieniły się wyzwania, z jakimi musiało mierzyć się polskie społeczeństwo. Zdając sobie sprawę z konieczności poszukiwań nowych możliwości wzrostu tkwiących w innowacjach oraz dostrzegając znaczenie współpracy na styku uczelnia – nauka – biznes, grupa osób skupionych wokół prof. Tadeusza Pomianka podjęła decyzję o powołaniu dwóch uczelni wyższych. Wykorzystując kilkuletni dorobek stowarzyszenia oraz na bazie jego infrastruktury i zasobów kadrowych została powołana do życia najpierw Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (WSIiZ), a następnie Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu (WSZiA). W kolejnych latach SPP w ścisłej współpracy z WSIiZ oraz WSZiA realizowało szereg projektów o zasięgu krajowym i międzynarodowym, a w wyniku dynamicznego rozwoju obu Uczelni, agendy SPP stały się częścią struktur organizacyjnych WSIiZ i WSZiA. 7 października 2014 roku SPP zostało wykreślone z Rejestru Przedsiębiorców, obecnie Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości ma status organizacji non-profit.

Od lewej: Sygnet Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (WSIiZ), Sygnet Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu